900027/16 - Servei de realització d'estudis del sector del taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona des de febrer de 2017 fins febrer de 2019, amb possibilitat de pròrroga.

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Dependències del contractista
Termini d'execució:
2 anys amb possibilitat de pròrroga per dos anys més
Pressupost de licitació:
54.000,00 € sense IVA

Data de l'última modificació 10.02.2017 / 11:07

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
no

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
16.09.16
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
16.09.16 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
01.09.16
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&09/022016014733.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Institut Metropolità del Taxi, Edifici B 1ª planta
Data i hora d'obertura:
28.10.16 12:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Institut Metropolità del Taxi, Edifici B 1ª planta
Data i hora d'obertura:
30.11.16 13:00

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Institut Metropolità del Taxi, Edifici B 1ª planta
Data i hora d'obertura:
28.10.16 12:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Institut Metropolità del Taxi, Edifici B 1ª planta
Data i hora d'obertura:
30.11.16 13:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
CENIT
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
CENIT
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
CENIT
Data de formalització de contracte:
01.02.17
Documentació:

Renúncia desestimació