Formulari de subscripció

Tornar
Formulari de subscirpció a procediments

Adreça electrònica

*

Procediments a subscriure's

Servei de realització d'estudis del sector del taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona des de febrer de 2017 fins febrer de 2019, amb possibilitat de pròrroga.
Tots els procediments de l'entitat
Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran incorporades a una base de dades responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per portar a terme el tràmit i la sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació, consulti la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets podeu adreçar-vos a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, adjuntant una còpia del DNI, o bé per instància genèrica del portal web.