901035/17 - REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL CAN ARAGALL A SANT VICIENÇ DELS HORITS

Tornar

Avís

Avís 3: S'ha detectat una errada de transcripció a la pàg. 5 del plec de clàusules administratives. A l'apartat "Documentació a presentar, punt 12.1 on diu criteris avaluables segons un judici de valor (documentació a incloure al sobre 2)" ha de dir sobre 1. Al punt 12.2 on diu a incloure al sobre 3 ha de dir sobre 2. Avís 2: L'obertura del Sobre número 1 (LEMA) será el dia 06/10/2017 a les 12:30 hores a l'AMB, Edifici A planta 7 (Sala de Plens). La documentació que s'obrirà será la relativa als criteris avaluables mitjançant un judici de valor. Avís 1: Està prevista una visita al propi edifici (Carrer de Barcelona 16-18. Sant Vicenç dels Horts) el dia 05/09/17 a les 12 hores. Les empreses interessades en realitzar la visita hauran de contactar amb el Sr. Oriol Ribera (oribera@amb.cat) i la Sra. Pilar Quiros (pquiros@amb.cat).

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Veure Plecs
Termini d'execució:
5 mesos
Pressupost de licitació:
40.105,00 € sense IVA

Atenció!

S'està consultant una versió obsoleta.
Consultant versió 1.6 (versió actual 1.7)

Data de la modificació 20.02.2018 / 13:35

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
29.09.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
29.09.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Les propostes hauran de ser anònimes, s'hauran de presentar amb un lema, veure clàusules 12 i 13 del plec de clàusules administratives particulars

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
31.07.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017015558.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7.
Data i hora d'obertura:
14.11.17 11:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
14.11.17 11:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7.
Data i hora d'obertura:
14.11.17 11:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
14.11.17 11:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
CASACUBERTA MATÍAS ARQUITECTES S.L.P.
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
CASACUBERTA MATÍAS ARQUITECTES S.L.P.
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
CASACUBERTA MATÍAS ARQUITECTES S.L.P.
Data de formalització de contracte:
14.02.18

Renúncia desestimació