1124/15 - Obres per l'execució del projecte executiu de consolidació estructural de l'edifici del molí, nau A, al municipi de Molins de Rei.

Tornar

Avís

ESTÀ PREVIST REALITZAR UNA VISITA D'OBRA A L'EDIFICI DEL MOLÍ EL DIA 30 DE JULIOL DE 2015 A LES 08:30H. PER SOL·LICITAR VISITA HAURAN D'ENVIAR UN MAIL A L'ATENCIÓ DE ISABEL SEBASTIAN (sebastian@amb.cat) LES PERSONES QUE VINGUIN A LA VISITA HAURAN DE VENIR AMB ELS EPI's (BOTES I CASC) NECESSARIS PER ACCEIDR A L'OBRA.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
al municipi de Molins de Rei
Termini d'execució:
11 mesos, iniciant-se el seu còmput a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sempre i quan s'hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut
Pressupost de licitació:
1.292.006,11 € sense IVA

Data de l'última modificació 17.12.2015 / 09:58

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Grup:
C) Edificacions
Subgrup:
2. Estructures de fàbrica i formigó
Categoria:
De categoria d
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
04.09.15

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
04.09.15 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
13.07.15
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&07/022015017755.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
L'obertura del sobre núm. 2 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant
Data i hora d'obertura:
15.09.15 11:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
08.10.15 12:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
L'obertura del sobre núm. 2 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant
Data i hora d'obertura:
15.09.15 11:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
08.10.15 12:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
GRUPMAS EDIFICACIÓ,SL
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
GRUPMAS EDIFICACIÓ,SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
GRUPMAS EDIFICACIÓ,SL
Data de formalització de contracte:
11.12.15

Renúncia desestimació