Accessos directes:

900852/17 - Direcció de l'obra del projecte de construcció d'una barrera hidràulica, Fases 1 i 2, a l'entorn del dìpòsit controlat de Can Planas al terme municipal de Cerdanyola del Vallès

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Verure plecs
Termini d'execució:
Veure plecs
Pressupost de licitació:
35.000,0 € sense IVA

Data de l'última modificació 08.05.2018 / 11:39

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
13.11.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
13.11.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
27.10.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&10/022017020114.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
23.11.17 12:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
09.01.18 12:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
23.11.17 12:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
09.01.18 12:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
ESOLVE CONSULTORIA E INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL, SL
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
ESOLVE CONSULTORIA E INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL, SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
ESOLVE CONSULTORIA E INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL, SL
Data de formalització de contracte:
02.05.18

Renúncia desestimació