67/17 - Contractació dels treballs de la redacció d'un avantprojecte, projecte bàsic i projecte executiu per a la implantació d'habitatges dotacionals públics a la planta tercera de l'edifici al carrer El Pla núm. 2d -2g al municipi de Sant Feliu de Llobregat.

Tornar

Avís

Publicació data obertura sobre núm. 1 (Pestanya "Convocatòria de licitació", apartat "Informació addiconal")

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Sant Feliu de Llobregat
Termini d'execució:
- Avantprojecte: 0,5 mesos - Projecte Bàsic: 1,5 mesos - Projecte Executiu: 1,5 mesos - Direcció d'Obres: el de les obres, estimat en 8 mesos. - Fase Postvenda: el del termini de garantia, estimat en 24 mesos Un retard en qualsevol dels terminis haurà de ser justificat i posat de manifest per escrit a l'IMPSOL.
Pressupost de licitació:
61.537,09 € sense IVA

Data de l'última modificació 23.05.2018 / 12:53

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
01.12.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
01.12.17 12:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

OBERTURA SOBRE NÚMERO 1

DATA: 11 DE DESEMBRE DE 2017
HORA: 13:30 H.
SALA: COMISSIO DE GOVERN (Planta 7ª edifici A )

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
16.11.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&11/022017022223.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
09.01.18 13:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
09.01.18 13:30

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
09.01.18 13:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
09.01.18 13:30

Classificació i requeriment

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
ESTUDI ARQUITECTURA MIM-A SCP
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
ESTUDI ARQUITECTURA MIM-A SCP
Data de formalització de contracte:
23.03.18

Renúncia desestimació