Expedient 997/16

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei d'atenció al públic del projecte millor que nou
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES S.L.
Termini de la pròrroga:
10/01/2019
Import pròrroga (IVA exclòs):
226.433,36 €
Prova: $provaURL