Expedient 900957/16

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei de manteniment de l'aplicació ACCEDE
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU
Termini de la pròrroga:
02/10/2021
Import pròrroga (IVA exclòs):
15.136,03 €