Expedient 900694/17

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Serveis de manteniment del sistema informàtic de gestió del Laboratori (LIMS) de l'AMB
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU
Termini de la pròrroga:
Fins 31/12/19
Import pròrroga (IVA exclòs):
7.386,03 €