Expedient 900459/17 (LOT 3)

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Lot 3: Servei de repartiment del passi d'acompanyant, tarjeta verda i provisionals de tots tipus i municipis.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL
Termini de la pròrroga:
FINS EL 31.12.20
Import pròrroga (IVA exclòs):
27.610,14 €