Expedient 900459/17 (LOT 2)

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei de repartiment de les targetes metropolitanes de tarificació social i ambiental del transport (LOT 2: Targeta rosa metropolitana i rosa reduida a la resta de municipis)
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL
Termini de la pròrroga:
Fins 31/12/2020
Import pròrroga (IVA exclòs):
211.749,33 €