Expedient 900296/16

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Subministrament i col·locació d'un sistema de megafonia i wifi ciutadà a la platja Somorrostro de Barcelona.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, SL
Termini de la pròrroga:
2 mesos
Import pròrroga (IVA exclòs):
42.688,80 € (IVA inclòs)
Prova: $provaURL