Expedient 900198/17

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Recull de premsa de l'AMB i la seva plataforma digital pel seguiment dels mitjans de comunicació.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
KANTAR MEDIA, SA
Termini de la pròrroga:
15/11/2019
Import pròrroga (IVA exclòs):
7.954,92 €