Expedient 2009/15

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Obres per a l'execució del projecte del Nou Institut Castelldefels.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA
Termini de la pròrroga:
Fins 31/12/2016
Import pròrroga (IVA exclòs):
Sense increment
Prova: $provaURL