Expedient 1899/14

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers noocturn a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i altres municipis del Baix Llobregat
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
MOHN S.L
Termini de la pròrroga:
01/10/2019
Import pròrroga (IVA exclòs):
5.944.920 i 19.200 € IVA inclòs
Prova: $provaURL