Expedient 1104/15

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Monitoratge d'oferta d'oficines i locals d'oficines i locals comercials a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
BALDRICK & MUNITZ,SL
Termini de la pròrroga:
Fins 22/07/2019
Import pròrroga (IVA exclòs):
68.244,00 € (IVA inclòs)
Prova: $provaURL