Expedient 900650/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte per a la nova connexió elèctrica en MT, construcció de cobert i nou quadre de protecció general a les cotxeres de Gavà, com a conseqüència de la incorporació de vehicles elèctrics, al terme municipal de Gavà.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
314.397,07
Empresa adjudicatària:
ISTEM SL