Expediente 900650/18

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Obres del projecte per a la nova connexió elèctrica en MT, construcció de cobert i nou quadre de protecció general a les cotxeres de Gavà, com a conseqüència de la incorporació de vehicles elèctrics, al terme municipal de Gavà.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
314.397,07
Empresa adjudicataria:
ISTEM SL