Accessos directes:
  • Sol·licitud de participació en processos de selecció d'ocupació interina o temporal

    Administració AMB | Recursos humans | Convocatòria oberta

    L'AMB publica convocatòries de processos de selecció d'ocupació pública, interina o temporal, per cobrir places vacants i possibles suplències del personal de la plantilla.
    Des d'aquesta pàgina podeu descarregar el model de sol·licitud per participar de forma presencial en aquests processos de selecció, accedir al formulari per fer el tràmit en línia, i conèixer les convocatòries vigents.