900975/17 - Obres per a l'execució del projecte de reparació estructural de les patologies del sostre del soterrani -1 als edificis A i B de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tornar

Avís

Avís: Està prevista una visita d'obra pel dia 05/09/2017 a les 13:00 hores. Per sol·licitar visita hauran d'enviar un mail a l'atenció de Isabel Sebastián (sebastian@amb.cat).

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Als edificis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Termini d'execució:
Serà de 4,5 mesos, iniciant-se el seu còmput a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sempre i quan s'hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.
Pressupost de licitació:
671.111,79 € sense IVA

Data de l'última modificació 27.12.2017 / 14:16

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
Garantia provisional: 20.133,35 euros.
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
08.09.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
08.09.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
07.08.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&08/022017015486.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
21.09.17 12:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
18.10.17 11:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
21.09.17 12:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
18.10.17 11:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
REHAC,SA
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
REHAC,SA
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
REHAC,SA
Data de formalització de contracte:
12.12.17

Renúncia desestimació