Catàleg de senyals de mobilitat sostenible

Tornar
Catàleg de senyals de mobilitat sostenible
Tipus:
Avisos AMB
Categoria:
Altres
Data novetat:

Enllaç:
Projectes i actuacions

Descripció

L'AMB ha publicat aquest document de suport pels municipis sobre senyalització vertical i marques viàries, que té l'objectiu essencial de definir un llenguatge comú i comprensiu per la ciutadania front les novetats que afronta la mobilitat urbana i interurbana.