Participants

Ciutats i metròpolis

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)Població 3.239.337 Hab
Superfície 636 Km2
Municipis 36

L'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) és una administració pública que té competències en els àmbits de la cohesió social, la planificació territorial i l'urbanisme, la mobilitat, el transport, la gestió de residus, l'abastament d'aigua, la protecció del medi ambient, l'habitatge social, les infraestructures i la promoció econòmica del territori metropolità. L'àrea metropolitana de Barcelona, una de les més poblades d'Europa, té urbanitzat el 48 % dels 636 km2 que conformen el seu territori. La resta està ocupada per 25 km de platges i més de 25.000 hectàrees de zones naturals. L'AMB està preparant actualment el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU) i el projecte "Passatges" és una oportunitat per a la reflexió internacional, el debat i l'experimentació que nodrirà el procés.

Brussels - Capital RegionPoblació 1.766.746 hab
Superfície 414 km2
Municipis 1

Be.Brussels

La regió de Brussel·les-Capital és una de les tres regions de Bèlgica.  La regió té el seu propi govern i el seu propi parlament. El marc federal belga ofereix un ampli ventall de competències a les seves entitats federals.
Brussel·les és la capital de Bèlgica i també de les seves dues comunitats, la  flamenca i la francesa.
Brussel·les acull les seus oficials de la Comissió Europea, el Consell de la Unió Europea i del Consell d'Europa, així com també les reunions de comitè del Parlament Europeu.
Brussel·les té un rol important com a centre polític d'Europa. Aquesta dimensió europea es reflecteix en la dimensió internacional encarnada per la presència d'organitzacions internacionals, cosa que confirma la posició important de la regió en el món.
No és cap exageració afirmar: "Si vols ser escoltat ... ves a Brussel·les"

WienPoblació 1.766.746 Hab
Superfície 414 Km2
Municipis 1

Viena

La Ciutat de Viena és a la vegada la capital nacional d'Àustria i una de les seves províncies federals (Bundesländer). Amb una superficie total de 414 quilòmetres quadrats i una població de prop d'1,74 milions, és de molt, el municipi més gran del país, i serveix com a seu de moltes organitzacions internacionals. El següent resum sobre l'estructura de la República d'Àustria, les seves províncies federals i municipis ens permet una comprensió completa del rol de la ciutat de Viena i del seu lloc dins l'estat federal d'Àustria.

Warsaw (WOF ZIT)Població 2.673.000 Hab (2014)
Superfície 2.844 Km2
Municipis 40

WOF ZIT

L'àrea metropolitana de Varsòvia no té autogovern ni estructura de govern. Al febrer de 2014, per tal d'aprofitar els avantatges dels nous Fons estructurals ITI (Inversions Territorials Integrades) de la Unió Europea, 40 municipis de l'àrea metropolitana de Varsòvia (incloent Varsòvia) varen signar un acord per crear una estructura anomenada WOF ZIT. Varsòvia és la coordinadora i la representant externa de WOF ZIT i la ciutat que acull la seva secretaria. Varsòvia també exerceix el rol d'òrgan intermedi per als fons estructurals FSE i FEDER de la Unió Europea que s'utilitzaran per l'ITI.  L'òrgan de decisió del WOF ZIT és el seu Comitè Executiu que adopta l'estratègia de desenvolupament per a l'àrea WOF ZIT, prioritza els projectes proposats, fa seguiment de la seva implementació i aprova els informes. Les seves decisions les prepara un fòrum consultiu format per membres de la secretaria (Varsòvia) i cinc municipis de coordinació de fora de Varsòvia. Les xifres sobre la superfície i la població, que hem proporcionat anteriorment, es refereixen a la zona WOF ZIT.

Rennes MetropolePoblació 425.745  Hab
Superfície 711 Km2
Municipis 43

Rennes Métropole

Rennes Metropole (RM) és un òrgan formal de cooperació municipal que es regeix per la llei francesa de 2000, que consagra els 30 llargs anys de cooperació de l'àrea metropolitana de Rennes. Està gestionat per 122 delegats polítics dels 43 consells municipals, elegits per 6 anys amb motiu de les eleccions municipals. L'administració compta amb 1.173 empleats (2012) i amb l'assignació d'un pressupost que ascendeix als 829,7 M € l'any 2015.
Les actuacions de RM estan recolzades per competències legals, que permet la implementació de polítiques en l'àmbit de planificació territorial i ús del sòl (el concepte Arxipèlag City), les polítiques de desenvolupament econòmic, de mobilitat, d'habitatge, així com també polítques digitals, ambientals, socials i culturals. Des de l'any 2015 s'han guanyat competències en la gestió de carreteres, aigua i clavegueram, així com també en la calefacció, el gas, i la distribució d'electricitat.
Les característiques de l'excel·lència en la RM són: les TIC i les Smart Cities, la recerca, l'educació superior (60 000 estudiants), l'agricultura i les industries d'alimentació i automoció.

Città Metropolitana di TorinoPoblació 2.275.000  Hab
Superfície 6.821 Km2
Municipis 315

Città Metropolitana di Torino

La Città Metropolitana di Torino és una entitat territorial que engloba una gran àrea, amb  òrgans electes de segon nivell, que s'inscriu a la Llei "Delirio n.56 del 2014. Els òrgans que composen l'entitat són: El "Sindaco metropolitano" i el Consell Metropolità:una conferència Metropolitana que representa els 315 municipis i alcaldes.

Área Metropolitana do PortoPoblació 1.700.000  Hab
Superfície 1.900 Km2
Municipis 17

Área Metropolitana do Porto

A Portugal hi ha només dues aglomeracions metropolitanes, Lisboa i Porto, una ciutat amb referències històriques encara presents avui en dia, com el centre de la metròpolis, una àmplia àrea entorn el territori del Consell Metropolità de Porto. L'Àrea Metropolitana de Porto (AMP) es situa a la costa nord de Portugal i composa de 17 municipis: Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Paredes, Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra, Valongo, Vila do Conde and Vila Nova de Gaia. És un territori d'aproximadament 1.900 km2 amb una població de 1.700.000 habitants. AMP representa el 16,6% de la població de Portugal. Tot i això encara és més important, els 17 municipis de l'AMP tenen una identitat que representa i combina múltiples problemàtiques socio-econòmiques i culturals.

Akershus-Oslo RegionPoblació 1.200.000  Hab
Superfície 4.918 Km2
Municipis 22

Regió Oslo-Akershus

El comtat d'Akershus està situat al voltant d'Oslo, la capital de Noruega. Aquesta important regió és la que creix més ràpidament de tot Europa. Un 11% dels ciutadans noruecs viuen al comtat, l'àrea més densament poblada de Noruega. Amb un augment previst de 200.000 nous habitants d'aquí al 2040, el comtat d'Akershus ha definit estratègies per fer front als reptes en matèria d'educació, desenvolupament regional, transport públic i medi ambient.

Syndicat Mixte Paris MétropolePoblació 10.000.000  Hab
Superfície 2.845 Km2
Municipis 212

Paris Métropole

Paris Métropole, creada l'abril del 2009, és una organització mixta i oberta formada per un conjunt d'autoritats locals i regionals. Amb 212 membres que representen diverses autoritats locals (municipis, comunitats urbanes, comunitats de municipis, consells departamentals i consells regionals), treballa per proposar polítiques que s'adaptin als nous reptes i desafiaments als quals s'ha d'afrontar la metròpolis globalitzada, cooperant de manera recíproca en la realitat quotidiana dels territoris. Paris Métropole es regeix pel principi d'«un organisme local = un vot». La seva presidència es renova cada any amb alternança dels grups polítics. Paris Métrople està governada per una comissió plenària, una junta de 51 membres electes i una junta executiva de 16 membres. Els membres de Paris Métropole es guien per la intel•ligència col•lectiva, conscients que la millor manera de servir el territori és treballar conjuntament per l'interès general per tal de trobar solucions que responguin d'una manera adequada als reptes actuals.

Métropole du Grand ParisPoblació 2.265.886  Hab
Superfície 105 Km2
Municipis 1

Métropole du Grand Paris

La Metròpolis del Gran París es crearà l'1 de gener del 2016. Les seves competències són essencialment l'habitatge, l'ordenació urbana, la qualitat de l'aire i el desenvolupament econòmic. S'organitza en dos nivells de governança: els territoris (com a mínim 300.000 hab.) i la metròpolis, dirigida per un Consell Metropolità.

Toulouse MétropolePoblació 738.142 Hab
Superfície 460 Km2
Municipis 37

Toulouse Métropole

Toulouse Métropole és una entitat pública de cooperació intercomunal (EPCI) que agrupa diversos municipis associats dins d'un espai de solidaritat amb l'objectiu d'elaborar i dirigir conjuntament un projecte comú de desenvolupament urbà i d'ordenació del territori. Toulouse Métropole té 738.142 habitants repartits en 37 municipis que estan situats en una àrea de 460 km2. Toulouse Métropole ha establert pols territorials per garantir un servei públic continu i eficaç. Aquests 8 pols permeten relacionar la metròpolis, els municipis i els habitants. Amb relació als municipis, els pols són responsables de totes les actuacions o missions dins l'àmbit quotidià que no justifiquen que siguin gestionades a escala central.

Lille MétropolePoblació 1.106.885 Hab
Superfície 611,46 Km2
Municipis 85

Lille Métropole

La Metròpolis Europea de Lilla (MEL), creada l'any 1967, és una autoritat local responsable del desenvolupament urbà. Des d'un punt de vista històric, l'àrea metropolitana és industrial, europea i urbana. Les activitats econòmiques del territori s'han centrat en el sector del tèxtil i del vestit durant molts anys. La metròpolis també és un territori divers ja que el 50% de la seva àrea és rural. La Metròpolis Europea de Lilla té una sòlida experiència en el sector de la venda al detall, la distribució i la televenda, i disposa d'un equipament industrial dens. Des del 2008, la Metròpolis Europea de Lilla pertany a l'AECT, Eurometròpolis (creat el 2008), una àrea fronterera de més de 2 milions d'habitants (amb territoris valons i flamencs).
Des de l'1 de gener del 2015, l'ens local s'ha transformat en la «Metròpoli Europea de Lilla», un nou estatus que reforça les seves àrees d'intervenció i les seves especificitats com a zona fronterera i europea. Com a organisme metropolità, el MEL té un ampli ventall de competències, que inclou el desenvolupament econòmic, social i cultural, el desenvolupament urbà (Pla director, pla d'ús del sòl, habitatge, desenvolupament de grans projectes urbans, regeneració urbana, medi ambient, energia), els equipaments urbans (transport urbà, carreteres i espais públics, aparcament, proveïment d'aigua, sanejament, tractament dels residus), el turisme...
Disposa d'un òrgan deliberatiu i de presa de decisions (el consell metropolità) i d'un òrgan executiu (format pel president i els vicepresidents). Els consellers són elegits per a sis anys per sufragi directe universal i el president és elegit pels consellers entre ells mateixos.

Liverpool City CouncilPoblació 1.381.200 Hab
Superfície 645 Km2
Municipis 5

Liverpool City Council

Liverpool és una ciutat i municipi metropolita del Merseyside-Country. Situada a la regió del Nord-oest d'Anglaterra, és la tercera ciutat en quant a població del Regne Unit, en quant a població gràcies sobretot al seu port. Liverpool és la principal ciutat del Merseyside Country, que inclou també els municipis de Knowsley, Sefton, St. Helens i Wirral, en un territori de 645Km2 i més d'un milió d'habitats.
El Liverpool City Council està format per 90 consellers municipals que elegeixen cada quatre any l'alcalde (Lord Mayor) i el líder del Consell Executiu (Council Leader).

Marseille Provence MétropolePoblació 1.053.679 Hab
Superfície 607,45 Km2
Municipis 18

Marseille Provence Métropole

La Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole és una institució pública de cooperació intermunicipal que agrupa diferents municipis en una administració única, que forma des de la data de la seva creació un conjunt de més de un milió d'habitants habitants a un territori de de 607,45 km² que s'associen dins d'un espai de solidaritat , per desenvolupar i dur a terme un projecte conjunt de desenvolupament urbà i de planificació del  territori.

Creada el juliol de 2000, la Communauté Urbaine  inclou 18 municipis al voltant de 3 objectius: construir els equipaments de l'aglomeració, modernitzar els serveis urbans i desenvolupar l'economia local, per afrontar els reptes d'una gran metròpolis que entra en el tercer mil·lenni.

Città Metropolitana di BolognaPoblació 1.001.170 Hab
Superfície 3.702 Km2
Municipis 56

Città Metropolitana di Bologna

La Città Metropolitana di Bologna és una institució pública inter-municipal de caràcter federal de 56 municipis, que substitueix la província de Bologna i se situa a la regió de Emilia-Romanya. Va ser creada al gener de 2015 amb l'objectiu d'avançar cap a un desenvolupament sostenible mediambiental, econòmic i social, per a la millora de la qualitat de vida, per impulsar activitats econòmiques, facilitar els serveis Metropolitans  i gestionar la mobilitat.

Novi Sad City CouncilPoblació 341.625 Hab
Superfície 702,7 Km2
Municipis 1

Novi Sad

La ciutat de Novi Sad es situa al nord de Sèrbia, als marges del riu Danubi. Novi Sad, "nou jardí" en servi, és actualment el centre industrial i cultural del país, encara que la seva estructura econòmica i productiva es va veure afectada per un bombardeig.  Amb una població de més de 340.000  habitants té un potencial metropolità multicultural, productiu i regenerador.

El territori compren els nuclis de Novi Sad, Petrovaradin y Sremska Kamenica, però l'àrea metropolitana també inclou municipis com FutogVeternik, Bukovac y Ledinci.
Prova: $provaURL