Expedient 900459/17 (LOT 2)

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Lot 2: Servei de repartiment de la targeta rosa reduïda de la resta de municipis.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL
Termini de la pròrroga:
FINS EL 31.12.20
Import pròrroga (IVA exclòs):
211.749,33 €
Prova: $provaURL