Modificacions

En compliment dels articles 8.1.f) i 13.1.e) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen els contractes modificats de l'AMB.

Llistat complert de contractes modificats (Darrera actualització: 20/11/2019)
 • Expedient 900148/18

  Empresa adjudicatària: CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA | Data d'adjudicació: 21.06.18

 • Expedient 900148/18

  Empresa adjudicatària: CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA | Data d'adjudicació: 21.06.18

 • Expedient 900148/18

  Empresa adjudicatària: CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA | Data d'adjudicació: 21.06.18

 • Expedient 901206/16

  Empresa adjudicatària: CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA | Data d'adjudicació: 15.06.18

 • Expedient 4633/13

  Empresa adjudicatària: URBASER, SA | Data d'adjudicació: 29.04.18

 • Expedient 4633/13

  Empresa adjudicatària: UTE ESPAIS SINGULARS | Data d'adjudicació: 29.04.18

 • Expedient 901304/17

  Empresa adjudicatària: BIGAS GRUP, SLU | Data d'adjudicació: 13.04.18

 • Expedient 901304/17

  Empresa adjudicatària: BIGAS GRUP,SL | Data d'adjudicació: 13.04.18

 • Expedient 901215/17

  Empresa adjudicatària: GRUPMAS EDIFICACIÓ, SL | Data d'adjudicació: 10.04.18

 • Expedient 900907/17

  Empresa adjudicatària: MOVEMENT BARCELONA 2005, SL | Data d'adjudicació: 20.03.18

 • Expedient 500363/10

  Empresa adjudicatària: TUSGSAL | Data d'adjudicació: 28.02.18

 • Expedient 901069/17

  Empresa adjudicatària: JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO S.A.U. | Data d'adjudicació: 30.01.18