Expedient 900873/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte executiu del Parc del Torrent de la Font, fase 1 a Badalona.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
677.833,43 €
Empresa adjudicatària:
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA
Import modificació (IVA exclòs):
130.440,28 €
Data de modificació: