Expedient 900768/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte de parc urbà a la Parellada (1ª fase), al terme municipal de Begues.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
834.122,02 €
Empresa adjudicatària:
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU
Prova: $provaURL