Expedient 900218/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Redistribució de les anualitats del contracte de subministrament i instal·lació de plataformes accessibles a parades d'autobús de l'ÀMB
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
462.809,92 €
Empresa adjudicatària:
ZICLACITIES, S.L.
Import modificació (IVA exclòs):
0,00 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL