Expedient 901245/19

Tornar
Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Desbrossada, neteja i condicionament de la zona de la parcella on s'emplaça un conjunt modular, adjacent a la depuradora del Prat de Llobregat, del polígon Pratenc.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
2.803,60 €
Empresa adjudicatària:
AMBITEC, SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U.