Expedient 901558/18

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Subministrament per l'adquisició d'una estació total Leica TS13 A 2 R500 per al departament de topografia de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
15.208,33 €
Empresa adjudicatària:
INSTOP CATALUNYA S.L.
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura:
Prova: $provaURL