Expedient 901176/18

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei consistent en l'assistència tècnica pel disseny d'una proposta d'observatori del sistema alimentari metropolità de Barcelona.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
19.800,00 €
Empresa adjudicatària:
INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA
Òrgan de contractació:
Vicepresidència Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
Data de signatura: