Expedient 901130/18

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Direcció de les obres del projecte d'urbanització del camí al parc G-4, entre el c. Ciència i el Camí de Sant Jeroni de la Murtra, Badalona
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
9.035,31 €
Empresa adjudicatària:
IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, SL
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: