Expedient 901113/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Treballs de desplaçament de fibra òptica en servei a la carretera del Prat, a l'àmbit de les obres del projecte de la tercera fase del Barri de Sales, que engloba els carrers Jaume Balmes, Rafel de Casanova, Fivaller i la carretera del Prat, al terme municipal de Viladecans.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
10.037,60 €
Empresa adjudicatària:
SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON SL
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: