Expedient 900700/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei de desenvolupament del programa de deixalleries.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
13.717,00 €
Empresa adjudicatària:
SISTEMES INFORMÀTICS A MIDA SL,
Òrgan de contractació:
Vicepresidència Àrea Medi AmbientÇ
Data de signatura: