Accessos directes:

Consultes, queixes i propostes a l'AMB

Consultes, queixes i propostes a l'AMB

Dades personals

*
*

Document d'identificació personal

*
*

Adreça

*
*
*
*

Adreça electrònica

*

Telèfon de contacte

Motiu

Exposeu els motius de la vostra comunicació amb l'AMB *

Voleu adjuntar cap fitxer com a suport a la vostra comunicació? Podeu fer-lo clicant aquí:

Protecció de dades

L'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a donar resposta a les seves peticions. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació consulti la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels seus drets adreçant-se adjuntant el seu DNI a Serveis Jurídic, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o bé al correu electrònic a serveisjuridics@amb.cat.