Exp. 80/14 - Servei de revisió metropolitana, altes i baixes i activitats complementàries de vehicles autotaxi, per al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2015, amb possibiliat de pròrroga per 1 any més

Tornar
Tipus de procediment:
Negociat sense publicitat
Tipus de contracte:
Serveis
Pressupost:
202.510,13 € sense IVA
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Adjudicatari:
APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL
Import adjudicació:
202.510,13 € sense IVA


Data formalització del contracte:

18.12.14