900485/17 - COMPRA AAEE RÀDIO A TRAVÉS AGÈNCIA/CENTRAL DE MITJANS HOMOLOGADA. (LOT 1)

Tornar
Tipus de procediment:
Negociat sense publicitat
Tipus de contracte:
Serveis
Pressupost:
148.000,0 € sense IVA
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Adjudicatari:
CARAT ESPAÑA, SAU
Import adjudicació:
127.407,0 € sense IVA

Documentació associada:

Data formalització del contracte:

28.06.17