900300/17 - Subministrament i instal·lació de mobiliari associat al programa Jugatecambiental dels Parcs de la Xarxa de Parcs Metropolitans

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Subministrament
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Parc de Torreblanca, el Parc de Can Buxeres, el Parc de Can Lluc, el Parc de la Torre-Roja i el Parc de Turonet
Termini d'execució:
60 dies
Pressupost de licitació:
130.425,0 € sense IVA

Data de l'última modificació 27.10.2017 / 10:40

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
$estat_convocatoria.tramitacio_blocRev1.tramitacio_criteri_valoracio.getData()
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
13.06.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
29.05.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&05/022017009615.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
22.06.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
11.07.17 11:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
22.06.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
11.07.17 11:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
MICROARQUITECTURA S.L
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
MICROARQUITECTURA S.L
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
MICROARQUITECTURA S.L
Data de formalització de contracte:
23.10.17

Renúncia desestimació