1899/14 - Servei Públic de Transport Col•lectiu Urbà de Viatgers Nocturn a Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat i altres municipis del Baix Llobregat

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Gestió de servei públic
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat i altres municipis del Baix Llobregat
Termini d'execució:
3 anys
Pressupost de licitació:
19.862.300,00 € sense IVA

Data de l'última modificació 09.07.2015 / 08:26

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
no

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
993.115,00 euros

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
15.01.15

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
15.01.15 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
15.12.14
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2014&12/022014032748.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, 7a. pl., edifici A.
Data i hora d'obertura:
27.01.15 11:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
24.03.15 10:45

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, 7a. pl., edifici A.
Data i hora d'obertura:
27.01.15 11:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
24.03.15 10:45

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
MOHN, S.L.
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
MOHN, SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
MOHN, SL
Data de formalització de contracte:
30.06.15

Renúncia desestimació