93/15 - Servei de realització d'exàmens per a l'obtenció de la credencial de taxista, mitjançant ordinador per a l'any 2016.

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Dependències del contractista
Termini d'execució:
1 any, amb possibilitat de pròrroga un any més
Pressupost de licitació:
48.000,00 € sense IVA

Data de l'última modificació 05.02.2016 / 12:55

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% import d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
17.11.15
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
17.11.15 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
02.11.15
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&11/022015023815.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Despatx gerència IMET
Data i hora d'obertura:
01.12.15 10:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Despatx gerència IMET
Data i hora d'obertura:
10.12.15 10:00

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Despatx gerència IMET
Data i hora d'obertura:
01.12.15 10:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Despatx gerència IMET
Data i hora d'obertura:
10.12.15 10:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
VEVENTI CONSULTING, SL
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
VEVENTI CONSULTING, SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
VEVENTI CONSULTING, SL
Data de formalització de contracte:
25.01.16

Renúncia desestimació