2449/14 - Servei d'auditoria dels estats i comptes anuals de l'ÀMB, IMT, IMPSOL, CONSORCI DE L'ECOPARC 4 i EL CONSORCI DE L'IERMB i de les entitats incloses en el programa de control financer de l'ÀMB

Tornar

Avís

Es rectifiquen errors materials al Plec Administratiu i es pengen Decret de rectificació i Plec administratiu rectificat, aprovats en data 3 d'octubre de 2014. S'ha incorporat a l'anunci de licitació els comptes anuals de l'ÀMB i reste d'entitats.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Termini d'execució:
2 anys, prorrogable 2 anys més.
Pressupost de licitació:
186.000,00 € sense IVA

Data de l'última modificació 26.02.2015 / 09:16

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
29.10.14

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
29.10.14 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Les obertures dels sobres 2 i 3 s'informaran oportunament en aquest perfil de contractant.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
24.09.14
Anunci:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323226-2014:TEXT:ES:HTML
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
03.10.14
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2014&10/022014024328.pdf&1
Boletín Oficial del Estado:
Data de publicació:
13.10.14
Anunci:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/13/pdfs/BOE-B-2014-35745.pdf

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
11.11.14 10:45
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
02.12.14 10:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
11.11.14 10:45

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
02.12.14 10:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA
Data de formalització de contracte:
06.02.15

Renúncia desestimació