900854/17 - Redacció de l'avantprojecte general de la reforma de l'Av. Barcelona i l'Av. de València, al municipi de Molins de Rei

Tornar

Avís

Avís: La documentació presentada en aquest procediment de les propostes amb el lema CIRCA, EQUILIBRI I PLANTER, resten a la disposició dels interessats, a les dependències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Contractació c/ 62 nº 16-18 Edifici A 2ª planta, Zona Franca 08040 Barcelona), les quals podeu retirar per persona degudament autoritzada.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Verure plecs
Termini d'execució:
Veure plecs
Pressupost de licitació:
60.468,83 € sense IVA

Data de l'última modificació 09.02.2018 / 13:35

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
12.09.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
12.09.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Les propostes hauran de ser anònimes, s'hauran de presentar amb un lema, veure clàusules 12 i 13 del plec de clàusules administratives particulars.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
31.07.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017015507.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
18.10.17 11:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
18.10.17 11:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
18.10.17 11:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
18.10.17 11:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
UTE IDEMM INNOVA,SL amb RGA ARQUITECTES,SLP
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
UTE IDEMM INNOVA,SL amb RGA ARQUITECTES,SLP
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
UTE IDEMM INNOVA,SL amb RGA ARQUITECTES,SLP
Data de formalització de contracte:
01.02.18

Renúncia desestimació