76/14 - Prestació del Servei telefònic d'objectes perduts en els vehicles taxi i servei d'informació de tarifes, de l'1 de gener al 31 de desembre de 2015.

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Instal·lacions de l'empresa adjudicatària
Termini d'execució:
1 any amb possibilitat de pròrroga per un any més
Pressupost de licitació:
55.000,00 € sense IVA

Data de l'última modificació 05.01.2015 / 14:07

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
$estat_convocatoria.tramitacio_blocRev1.tramitacio_criteri_valoracio.getData()
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
07.11.14
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
07.11.14 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
23.10.14
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2014&10/022014026785.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Gerència de l'IMT
Data i hora d'obertura:
17.11.14 12:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Gerència de l'IMT
Data i hora d'obertura:
25.11.14 12:00

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici B, planta 1, Zona Franca, 08040 Barcelona, imetinfo@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Gerència de l'IMT
Data i hora d'obertura:
17.11.14 12:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Gerència de l'IMT
Data i hora d'obertura:
25.11.14 12:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
GUPOST SAU PUBLICIDAD DIRECTA
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
GUPOST SAU PUBLICIDAD DIRECTA
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
GUPOST SAU PUBLICIDAD DIRECTA
Data de formalització de contracte:
23.12.14

Renúncia desestimació