900011/17 - Obres per l'execució del projecte de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa, fase 2.1. i 2.2., a Sant Boi de Llobregat

Tornar

Avís

Aclariment: - L'arxiu del link és un arxiu comprimit (6_tcq.zip) que conté diversos pressupostos parcials i versions anteriors NO vigents. - El pressupost correcte de licitació és l'arxiu anomenat SB-CCOP-pres-8.tcq, dins d'un arxiu comprimit del mateix nom, dins d'una carpeta amb el mateix nom Per tant, la ruta seria: \6_TCQ.zip\SB-CCOP-pres-8\SB-CCOP-pres-8.zip\SB-CCOP-pres-8.tcq

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Sant Boi de Llobregat
Termini d'execució:
7 mesos
Pressupost de licitació:
825.156,71 € sense IVA

Data de l'última modificació 11.10.2017 / 16:46

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Grup:
G) Vials i pistes
Subgrup:
6. Obres vials sense qualificació específica
Categoria:
De categoria d
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
25.04.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
30.03.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&03/022017005697.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
08.05.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
30.05.17 11:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
08.05.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
30.05.17 11:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U
Data de formalització de contracte:
09.10.17

Renúncia desestimació