3321/14 - Obres per a l'execució del projecte de soterrrament línea 110kv SE Sant Boi-SE Sant Joan Despí del suport T36 fins SE Sant Joan Despí, als termes municipals de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat

Tornar

Avís

Amb el present anunci s'informa que la present licitació està cofinançada pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del seu Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat
Termini d'execució:
8 mesos
Pressupost de licitació:
1.641.610,47 € sense IVA

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec

Garanties exigides

Provisional:
3 per cent del pressupost de licitació 49.248,31 euros
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Grup:
I) Instal·lacions elèctriques
Subgrup:
5. Centres de transformació i distribució en alta tensió
Categoria:
De categoria d
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
02.02.15

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
02.02.15 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
07.01.15
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&01/022014035183.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
12.02.15 10:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
24.02.15 9:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
12.02.15 10:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
24.02.15 9:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
DRAGADOS, SA
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
DRAGADOS, SA
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
DRAGADOS, SA
Data de formalització de contracte:
28.04.15

Renúncia desestimació