Exp. 901428/16 - OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE COBERTA DE PISTA ESPORTIVA I VESTIDORS DEL CEIP MARCEL·LI MORAGAS, FASE 1, AL TERME MUNICIPAL DE GAVÀ

Tornar

Avís

AVÍS: La visita a les instal·lacions del CEIP Marcel.lí Moragas de Gavà, prevista pel dijous 02/03/17 es trasllada al dilluns 06/03/2017, a les 9:15 h. Punt de trobada: c/ Riera de Sant Llorenç, 207 (entre l'edifici i la pista esportiva) de Gavà. Les empreses interessades han d'enviar un mail amb el nom o noms de les persones assistents, nom de l'empresa i telèfon de contacte dels assistents a: sebastian@amb.cat - Detectada incidència a la documentació associada (estudis de Segetat i salut de les Fases 1, 2 i 3) es procedeix a adjuntar de nou aquests documents pdf. - Per a ésser adjudicatari d'aquest contracte caldrà estar en possessió de les dues classificacions empresarials i de la solvència especificada al plec administratiu (clàusula 5).

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Veure plecs
Termini d'execució:
7,5 mesos
Pressupost de licitació:
1.441.081,61 € sense IVA

Data de l'última modificació 13.06.2017 / 11:24

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
43232,45
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Grup:
C) Edificacions
Subgrup:
4. Ram de paleta, arrebossats i aplacats
Categoria:
De categoria c
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
13.03.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
13.03.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
13.02.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&02/022017001851.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
23.03.17 12:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
06.04.17 14:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
23.03.17 12:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
06.04.17 14:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U.
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U.
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U.
Data de formalització de contracte:
09.06.17

Renúncia desestimació