901206/17 - Obres del projecte de reforma del vestíbul i els lavabos de la sala d'actes de l'edifici de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Tornar

Avís

Avís 1.- Mitjançant resolució de Decret de Gerència de data 21 de noviembre de 2017 i publicació al Butlletí Oficial de la Província de data 23 de noviembre de 2017, s'ha rectificat el Plec de Clàusules Admnistratives clàusula 11 punt 2 per un error material i per tant s'atorga novament termini, sent la data límit de presentació de proposicions el 11 de desembre de 2017 a les 11 hores

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Dependencies AMB
Termini d'execució:
3 mesos
Pressupost de licitació:
219.444,34 € sense IVA

Data de l'última modificació 12.07.2018 / 18:40

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
11.12.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
11.12.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
03.11.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&11/022017021375.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
19.12.17 10:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
15.03.18 12:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
19.12.17 10:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
15.03.18 12:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA
Data de formalització de contracte:
11.07.18

Renúncia desestimació