64/17 - Obres de construcció d'un edifici d'habitatges al Sector Saló Central H2 a Sant Boi de Llobregat

Tornar

Avís

Publicació de document per aclariments a la clàusula 20 del plec administratiu (Criteris d'adjudicació i d'avaluació de les ofertes). Es pot consultar a l'apartat "Documentació associada" de la pestanya "Convocatòria de licitació".

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Sant Boi de Llobregat
Termini d'execució:
20 mesos
Pressupost de licitació:
8.548.906,76 € sense IVA

Data de l'última modificació 17.05.2018 / 14:15

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
31.07.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
31.07.17 12:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
4 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Data enviament anunci DOUE: 21 de juny de 2017

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
24.06.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241084-2017:TEXT:ES:HTML
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
27.06.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017012566.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
07.08.17 12:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
09.10.17 13:00

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
07.08.17 12:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
09.10.17 13:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Data de formalització de contracte:
25.01.18

Renúncia desestimació