3526/14 - Gestió interessada del servei públic de transport col.lectiu de viatgers entre El Prat de Llobregat i La Zona d'Activitats Logístiques (Línia PR4)

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Gestió de servei públic
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Veure plecs
Termini d'execució:
4 anys (prorrogable 2 anys més
Pressupost de licitació:
1.040.000,0 € sense IVA

Data de l'última modificació 02.12.2015 / 12:09

Ampliació del termini d'informació i presentació d'ofertes

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
24.05.15

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
25.05.15 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
23.04.15
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&04/022015010562.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
02.06.15 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
21.07.15 13:15

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
02.06.15 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
21.07.15 13:15

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
TRANSPORTS CIUTAT COMPTAL S.A.
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
TRANSPORTS CIUTAT COMPTAL S.A.
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
TRANSPORTS CIUTAT COMPTAL S.A.
Data de formalització de contracte:
23.11.15

Renúncia desestimació