900200/17 - Elaboració de reportatges de continguts per a mitjans de comunicació locals.

Tornar

Avís

"En relació al reportatge maquetat que cal presentar dins del sobre 2, la línia gràfica de la pàgina de prova serà lliure, per tal de valorar la creativitat. Un cop adjudicat el contracte, es treballarà de cara a acostar les pàgines a la línia gràfica pròpia de cada publicació".

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
La realització del contracte es durá a terme en les dependències del contractista, i si les necessitats ho requereixen, en les oficines de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Termini d'execució:
Des de la data de formalització del corresponent contracte fins al 31 de desembre de 2017.
Pressupost de licitació:
23.884,30 € sense IVA

Data de l'última modificació 05.09.2017 / 16:52

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
08.05.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
08.05.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
21.04.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&04/022017006853.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
16.05.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
22.06.17 11:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
16.05.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
22.06.17 11:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
OP-TEAM SERVEIS INTEGRALS DE COMUNICACIÓ, SL
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
OP-TEAM SERVEIS INTEGRALS DE COMUNICACIÓ,SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
OP-TEAM SERVEIS INTEGRALS DE COMUNICACIÓ,SL
Data de formalització de contracte:
31.07.17

Renúncia desestimació