65/17 - CONCURS D'IDEES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'UN EDIFICI D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL•LA B2.1, SECTOR PLA DE PONENT AL MUNICIPI DE GAVÀ

Tornar

Avís

Publicació Acta 5, relació guanyadors i finalistes a "Documentació associada" de la pestanya "Convocatòria de licitació"

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Concurs d'idees
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Dependències del contractista
Termini d'execució:
Veure plecs
Pressupost de licitació:
643.845,73 € sense IVA

Data de l'última modificació 11.06.2018 / 12:23

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
$estat_convocatoria.tramitacio_blocRev1.tramitacio_criteri_valoracio.getData()
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
07.08.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
07.08.17 12:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

La previsió de notificació de possibles esmenes d'aquest concurs i la publicació dels acceptats serà durant el mes de setembre.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
27.06.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253619-2017:TEXT:ES:HTML
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
04.07.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017012638.pdf&1

Obertura i valoració

Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Classificació i requeriment

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
HARQUITECTES AREA PRODUCTIVA SLP
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
HARQUITECTES AREA PRODUCTIVA SLP
Data de formalització de contracte:
01.06.18

Renúncia desestimació